Ondernemersvereniging Asten Centrummanagement Asten

Agenda

Op dit moment staan er geen activiteiten in de agenda.

Inloggen

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Wachtwoord vergeten?

Laat uw stem horen!

Hoe denk jij over een autovrije Markt? En moet er wel of geen gemeentelijke herindeling komen? TipAsten is een nieuw online platvorm waar iedereen in Asten, Heusden en Ommel kan meedenken over onderwerpen die leven in de lokale samenleving. Onderwerpen die ook Astense ondernemers aangaan!

TipAsten is een initiatief van het Peelbelang en onderzoeksbureau Toponderzoek en zij vinden het belangrijk dat ook de Astense ondernemers hieraan deelnemen. Voor ons, ondernemers, een mooi platvorm om voor onze belangen op te komen en onze mening te ventileren. De resultaten van de onderzoeken vormen namelijk een voedingsbodem voor de plaatselijke journalistiek en heeft daarmee een signaalfunctie richting de plaatselijke politiek.

Aanmelden voor dit burgerpanel kan eenvoudig op www.tipasten.nl, hier vind je ook meer informatie over dit initiatief.

GVVP ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs besloten om het GVVP ter inzage te leggen. Dat wil zeggen dat voordat het stuk definitief wordt vastgesteld iedereen de mogelijkheid heeft om kennis te nemen van het nieuwe beleid. Iedereen is ook vrij om een reactie te geven op het nieuwe beleid. Deze reacties worden verzameld in een ‘inspraaknota’ en ter overweging meegegeven aan het college en de gemeenteraad. De inspraakperiode duurt 6 weken na publicatie. Alle reacties die na de 6 weken worden ontvangen kunnen niet worden meegenomen in de inspraaknota.
Lees verder.

Stormschade: en nu?

Het noodweer dat heeft plaatsgevonden op 23 juni 2016 heeft helaas geleid tot veel schade en ellende voor veel gedupeerden. Ook zijn er veel vragen gerezen. Niet alleen bij de gedupeerden die geconfronteerd zijn met schade, maar ook bij assurantietussenpersonen die adviseren in stormschade-kwesties.

Goorts + Coppens en Recht Direct hebben daarom de samenwerking opgezocht met andere partijen om gedupeerden te helpen. Samen met de Stichting Achmea Rechtsbijstand en de plaatselijke Rabobanken organiseren wij vrijblijvende bijeenkomsten om antwoord te geven op de vele vragen, die er leven. Tijdens deze informatiebijeenkomst komen onder meer de standpunten van de diverse verzekeraars (Delta Lloyd, Interpolis, ASR en anderen) aan bod maar ook zal er aandacht bestaan voor de kansen en de risico’s om het oordeel van de verzekeraar aan te vechten.
Lees verder.

NIX18

De Gemeente Asten heeft onlangs een themapagina gepubliceerd rondom het thema NIX18. De publicatie kunt u hier downloaden. 

Gevolgen hagel- en onweersbui

Beste OVA collega,

Op donderdag 23 juni j.l. zijn velen van ons hard geraakt door de hagel en onweersbui, die ontlaadde boven o.a. Asten. Velen van ons hebben te maken met schade aan hun bedrijf. In de tuinbouwsector is het soms dramatisch.

Als bestuur van de OVA kunnen we natuurlijk uw zorgen niet overnemen. Misschien kunnen we wel iets voor u doen. Heeft u iets nodig, waarvan u denkt, dat een collega in collegialiteit, u kan helpen met de hagel gevolgen? Meldt het ons dan. Heeft u iets te bieden waarmee u een collega wilt helpen met de door de hagel ontstane problemen, meldt het dan ook aan ons.

De meldingen die we ontvangen zullen we op onze website plaatsen. Iedereen kan daar zien of er een match is tussen de vraag en aanbod.

Namens het bestuur van de OVA,

Hans van de Mortel
(voorzitter)
Lees verder.

DIA Doe Dag

 Het verslag en de foto's van de DIA Doe Dag kunt u nu in het fotoboek bekijken.

Uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft vandaag, 23 maart 2016, een uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Florapark. Helaas heeft de Raad van State besloten dat het huidige bestemmingsplan op belangrijke punten juridisch niet voldoet en heeft het plan geschorst. Dit betreft met name de onderbouwing van de concrete, lokale vraag in relatie tot de regionale vraag (Ladder van Duurzame Verstedelijking) en de vestigingsmogelijkheden in de gemeente Deurne.
Lees verder.

Brabant laat toch geen kansen op groei liggen?

Brabant laat toch geen kansen op groei liggen? Financieringspoort Brabant biedt ondernemers ondersteuning tot 30 juni 2016. Gaat het goed met uw bedrijf maar loopt u tegen financieringsgrenzen aan? Heeft u eerder geprobeerd om nieuwe financiering aan te trekken maar is het niet gelukt om de bank of financiers te overtuigen? U kunt tot 30 juni ondersteuning krijgen bij het opstellen van een financieringsplan.
Lees verder.

Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Asten 2016

 In het kader van artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening willen wij u in de gelegenheid stellen uw op- of aanmerkingen op het voorontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Asten 2016" kenbaar te maken. Wij stellen u tevens in de gelegenheid in het kader van artikel 7.8 Wet milieubeheer advies te geven over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, die gelijktijdig met het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt.

Lees verder.

Meldpunt ongenode gasten

Nadat er massaal positief gereageerd is door de OVA-ondernemers op de vraag of men het een goed idee vond een centraal meldpunt voor ondernemers te maken, waarop melding gemaakt kan worden van “ongenode gasten”, (diefstal, (poging tot) inbraak, spookfacturen, zwendelpraktijken (aan de deur) enz.) is besloten om het meldpunt te effectueren. Het succes zal afhankelijk zijn van de input die de ondernemers geven.

DUS: is één van bovenstaande zaken u overkomen meld dit dan via Meldpunt “Ongenode gasten” zodat andere ondernemers gewaarschuwd zijn.

Klik hier om het meldpunt ongenode gasten te openen.
Lees verder.

Wat doen we nog als OVA detail nu een aantal activiteiten naar CMA zijn overgegaan?

Het CMA bestaat op basis van afspraken met de OVA, Horeca, Vastgoedeigenaren, Rabobank en gemeente. Twee bestuursleden van de OVA detail hebben zitting in het bestuur van het CMA en vertegenwoordigen daar de belangen van de leden van de OVA met last en ruggespraak. OVA detail blijft dus haar leden vertegenwoordigen en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het CMA.

Lees verder.